Prace rozbiórkowe

/Prace rozbiórkowe
Prace rozbiórkowe 2019-05-31T14:11:14+02:00

Wykonujemy prace rozbiórkowe i wyburzeniowe obiektów budowlanych takich jak:

 • Budynki mieszkalne
 • Hale
 • Magazyny
 • Fabryki
 • Parkingi
 • Mosty
 • Kominy
 • Drogi
 • Chodniki i itp.

Oferujemy tradycyjne i mechaniczne wyburzanie konstrukcji żelbetowych, betonowych i ceglanych przy użyciu młotów hydraulicznych umieszczonych na koparkach. Na wybór odpowiedniej metody wpływa jednak przede wszystkim specyfika konkretnego obiektu przeznaczonego do rozbiórki.

Zapewniamy kompleksowe zagospodarowanie wytworzonych odpadów zarówno niebezpiecznych jak i innych niż niebezpieczne poprzez:

 • Fragmentowanie na złom konstrukcji stalowych
 • Kruszenie i przerób gruzu budowlanego
 • Demontaż i utylizacja materiałów zawierających azbest
 • Przekazanie pozostałych odpadów firmom posiadającym stosowne zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami

Rozbiórka

Rozbiórka to działanie, które polega na demontażu lub usunięciu całego budynku albo jego fragmentu. Wszelkie wymagane procedury administracyjne, jakie należy przeprowadzić przed jej rozpoczęciem, opisane są w Ustawie Prawo Budowlane z 1994 roku. W niej również znajdują się informacje odnośnie tego, jakiego rodzaju pozwolenia lub zgłoszenia wymaga rozbiórka. Bez dokonania wszystkich formalności w Starostwie Powiatowym rozbiórka może zostać ukarana grzywną.

kom. 885 537 456 | toalety.budimax@o2.pl

Zapraszamy klientów z miast: Bydgoszcz, Toruń, Włocławek, Grudziądz, Inowrocław, Brodnica, Świecie.